Serveis

Assessoria Especialitzada

Davant d’un mercat globalitzat i summament competitiu, a la qual cosa ve a sumar-se la complexitat del nostre sistema legal i les costoses obligacions que comporta, l’autònom i la petita i mitjana empresa necessiten d’un equip de professionals externs que els assessorin sobre riscos i possibilitats, derivats tant de l’àmbit normatiu com de la pròpia activitat del negoci, i que gestionin totes aquelles qüestions d’origen legal la ressolució de les quals requereix emprar un temps que l’empresari necessita per centrar-se en la bona marxa del seu negoci. Per això, la nostra Assessoria s’especialitza en la realització de serveis per a Autònoms i Pimes, oferint un assessorament i gestió integrals mitjançant un tracte directe i personal, que garanteix una estreta col·laboració amb els nostres clients.

Assessoria Laboral

Assessoria Fiscal

Comptabilitat

Serveis Generals

Assessoria Laboral

Té al dia la seva gestió laboral? 

Auditoria laboral gratuïta per a empreses i autònoms

Els nostres serveis :

 • Càlcul de costos previ a la contractació. 
 • Estudi de la contractació laboral òptima.
 • Confecció i legalització de contractes.
 • Aplicació de salaris segons conveni i de retencions d’IRPF. 
 • Declaracions mensuals a la Seguretat Social a través de Siltr@: RNT, RLC i CRA. 
 • Acomiadaments. Assistència en Actes de Conciliació. 
 • Assistència en Inspeccions de Treball. 
 • Assistència davant el Jutjat del Social. 
 • Prevenció de Riscos Laborals. 
 • Recursos administratius.

Pregunta per a més informació.

Assessoria Fiscal

Els nostres serveis:

 • Assessorament fiscal a societats i persones físiques.
 • Planificació fiscal per tancar l’exercici.
 • Confecció i revisió de declaracions d’impostos mensuals, trimestrals i anuals.
 • Relació amb l’Administració pública.
 • Assistència a inspeccions tributàries.
 • Diagnòstic fiscal.

Pregunta per a més informació.

Gestió comptable

Els nostres serveis:

 • Desenvolupament del Pla General Comptable.
 • Estudis i anàlisis del tancament comptable de l’exercici.
 • Realitzar seients puntuals durant l’exercici: ajustaments, periodificacions…
 • Aplicar criteris comptables de valoració. * Comptabilització de factures, moviments bancaris i de la resta de l’operativa de la societat.
 • Control dels béns d’inversió i estudi i càlcul d’amortitzacions.
 • Preparació i revisió de declaracions d’impostos: IVA, IRPF, Resums anuals, Impostos de Societats…
 • Elaboració i presentació dels Llibres Oficials al Registre Mercantil.
 • Elaboració i presentació de Comptes Anuals.

Pregunta per a més informació.

Auditoria Comptable

Col·laborem amb diversos despatxos especialitzats en auditories, per al compliment de les obligacions legals, així com per realitzar auditories internes que de manera voluntària necessiti fer l’empresa per conèixer la situació patrimonial, financera i d’estats actuals i provisionals de la seva tresoreria.

Serveis Generals

 • Declaracions de RENDA.
 • Gestions en trànsit: canvis de nom de vehicles, Exportacions, Baixes per desballestament…
 • Protecció de dades.
 • Riscos Laborals.
 • Assegurances Generals: vehicles, llar, vida, responsabilitat civil, malaltia, invalidesa, defunció.
 • Sol·licitud prestacions a la Seguretat Social.

Pregunta per a més informació.

T’ajudem

Som Gestoria i Assessoria, amb nosaltres tindrà solucionat qualsevol tràmit o gestió amb l’Administració local, autonòmica o estatal. Volem ser la teva Gestoria. Volem ser la teva Assessoria.

Gran Via Corts Catalanes, 1063 baix, 08020, barri de Sant Martí, BARCELONA